De commissie

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek gaf een commissie in 2017 de opdracht om te onderzoeken in hoeverre meer samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen op het gebied van journalistieke infrastructuur en innovatie mogelijk en wenselijk is. De commissie bestond uit Jo Bardoel (voorzitter), Leen d’Haenens, Andra Leurdijk en Dirk Vanhegen. In haar adviesrapport ‘Een taal, meer stemmen. Journalistiek beleid, innovatie en samenwerking in Vlaanderen en Nederland’ komt de commissie met zes aanbevelingen. Dat rapport werd op 22 februari 2018 aangeboden aan de Vlaamse minister van Cultuur en Media Sven Gatz in het Vlaams-Nederlands cultureel & debatcentrum deBuren in Brussel, en op 13 maart gepresenteerd in Nieuwspoort in Den Haag.

Prof. Dr. Jo Bardoel (voorzitter)

Prof. Dr. Leen D'Haenens
Drs. Dirk Vanhegen

Dr. Andra Leurdrijk
Drs. Maike Olij (secretaris)