De commissie

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek gaf een commissie in 2017 de opdracht om te onderzoeken in hoeverre meer samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen op het gebied van journalistieke infrastructuur en innovatie mogelijk en wenselijk is. De commissie bestond uit Jo Bardoel (voorzitter), Leen d’Haenens, Andra Leurdijk en Dirk Vanhegen. In haar adviesrapport ‘Een taal, meer stemmen. Journalistiek beleid, innovatie en samenwerking in Vlaanderen en Nederland’ komt de commissie met zes aanbevelingen. Dat rapport werd op 22 februari 2018 aangeboden aan de Vlaamse minister van Cultuur en Media Sven Gatz in het Vlaams-Nederlands cultureel & debatcentrum deBuren in Brussel, en op 13 maart gepresenteerd in Nieuwspoort in Den Haag.

Prof. Dr. Jo Bardoel (voorzitter)

Jo Bardoel is emeritus-hoogleraar Journalistiek en Media aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is hij honorary research fellow bij de Amsterdam School of Communication Research (ASCoR), verbonden aan de afdeling Communicatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie sociologie en massacommunicatie in Nijmegen werkte hij vijftien jaar in beleidsadviserende functies bij de NOS (nu NPO) in Hilversum. In 1997 verdedigde hij aan de UvA zijn proefschrift Journalistiek in de informatiesamenleving. Hij verrichtte veel advieswerk voor de overheid en media-instellingen, onder meer als lid van de eerste visitatiecommissie voor de publieke omroep (Commissie Rinnooy Kan, Omzien naar de omroep, 2004) en als voorzitter van de mediacommissie van de Raad voor Cultuur.

 

Prof. Dr. Leen D'Haenens

Leen d’Haenens is gewoon hoogleraar communicatiewetenschap aan het Instituut voor Media-studies van de KU Leuven. Na haar studies in de Romaanse Filologie en de Pers- en Communicatiewetenschappen aan de UGent, behaalde zij een Masterdiploma in Information Science aan de Universiteit van Toronto (Canada). In 1994 behaalde ze een doctoraat in de Communicatiewetenschappen aan de UGent met het proefschrift ‘Kijkers in de kijker: theorievorming rond de optimalisering van tv-informatie’. Zij was gedurende tien jaar bestuurslid van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, en was lid van de tweede visitatiecommissie voor de publieke omroep (Commissie Brouwer-Korff, De Nederlandse publieke omroep: het spel, de spelers, het doel, 2009). Zij is ondervoorzitter van de tweede Kamer van de Vlaamse Regulator voor de Media, de Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen.

  

Drs. Dirk Vanhegen

Dirk Vanhegen is adviseur media & communicatie en actief als voorzitter van MediaNet Vlaanderen en als lid van de raad van bestuur van het VAF (Vlaams Audiovisueel Fonds). Eerder was hij gedelegeerd bestuurder van de exploitatiemaatschappij van de West-Vlaamse regionale omroepen Focus & WTV en projectmanager radio bij de Vlaamse Media Maatschappij (thans Medialaan). Dirk Vanhegen is historicus van opleiding (KU Leuven) en behaalde ook nog het Bijzonder diploma in de audiovisuele communicatietechnieken (KU Leuven).

 

Dr. Andra Leurdrijk

Andra Leurdijk is onafhankelijk onderzoekster en adviseur op het terrein van media en innovatie vanuit haar bedrijf forallmedia.nl. Na haar studie politicologie promoveerde zij in 2001 aan de UvA op een onderzoek naar televisiejournalistiek en culturele diversiteit. Vervolgens werkte zij onder meer bij de directie Media, Letteren en Bibliotheken van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (nu: Media en Culturele Industrie), als docent aan de Erasmusuniversiteit en de Universiteit van Amsterdam, als lector Entrepreneurial Journalism aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle en als onderzoeker/adviseur bij onderzoeksinstituut TNO. Zij is tevens lid van het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

 

Drs. Maike Olij (secretaris)

Maike Olij is zelfstandig journalistiek adviseur en creative consultant bij ./bureaumaike. Ze werkte voorheen onder andere op de afdeling Strategie & Beleid van de Nederlandse Publieke Omroep (NOS) en als journalistiek adviseur bij de NOS. In 2016 kwam haar boek Nieuwsbehoeften, een NOS-boek over nieuwsgebruik uit, waarin ze beschrijft welke verschillende nieuwsbehoeften mensen hebben en hoe die bediend kunnen worden. Als zelfstandig adviseur werkt ze onder andere voor de KRO-NCRV, de European Broadcasting Union en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.