Aanbeveling 1: Faciliteer onafhankelijke, vergelijkbare mediamonitoring in Nederland en Vlaanderen.

Om goed in te kunnen spelen op veranderingen, en eventueel samen op te kunnen treden, is continue mediamonitoring in beide landen noodzakelijk. Met kennis over marktaandelen, bezitsverhoudingen, mediumgebruik en publieksbehoeften kunnen gaten in de informatievoorziening worden opgespoord.. Alleen door middel van onafhankelijk en permanent onderzoek kunnen overheden de voorwaarden scheppen om deze lacunes te herstellen en de democratische functies van de media en het informatierecht van de burger te beschermen.. Ook voor journalistieke mediabedrijven is deze kennis nuttig. Zij weten zo beter waar de tekorten in het aanbod zitten en kunnen zich beter weren tegen buitenlandse concurrentie.

Onafhankelijke organisaties moeten deze mediamonitoring uitvoeren op basis van heldere, gedeelde definities. De monitoring moet herhaalbaar zijn, en is idealiter ook uitwisselbaar tussen Nederland en Vlaanderen.

Organisaties die nu aan mediamonitoring doen zijn onder andere: