Aanbeveling 2: Steun journalistieke infrastructuur en innovatie middels een onafhankelijk fonds.

Steun van de overheid voor de journalistiek zou zich vooral op twee thema’s moeten richten: het borgen van een stevige journalistieke infrastructuur en het stimuleren van innovatie. Infrastructurele steun moet zich richten op het steunen van disciplines die wellicht minder lucratief zijn, maar wel grote maatschappelijke impact hebben. Denk hierbij aan onderzoeksjournalistiek en regionale journalistiek.

Voor innovatie is het belangrijk dat organisaties of individuen op een transparante, snelle en onbureaucratische manier steun kunnen vinden voor projecten. Dit kan geld zijn, maar ook begeleiding of kennis. Het is daarnaast ook belangrijk om de ontwikkeling van een meer op innovatie gerichte cultuur te stimuleren. Dit moet journalisten de durf geven om te experimenteren, en de wil om ervaringen te delen. Er moet ruimte komen om niet alleen over successen te praten, maar ook over mislukte experimenten. Daar kan de hele journalistiek van leren.

Hierbij moet de overheid zo neutraal mogelijk zijn en zich niet mengen met de inhoud. Het werd de afgelopen tien jaar al vaker geadviseerd: De betrokkenheid van de overheid moet zich richten op het waarborgen van een gezonde journalistieke infrastructuur, niet op het steunen van bedrijven. Steun via een onafhankelijk stimuleringsfonds is hiervoor een geschikte vorm. Het Nederlandse Stimuleringsfonds voor de Journalistiek is hiervan een goed voorbeeld.