Aanbeveling 3: Ontwikkel gezamenlijk innovaties die tegenwicht kunnen bieden aan huidige platformen.

Internationale internetbedrijven spelen een steeds grotere rol in de verspreiding van nieuws. Zij stellen de data over gebruikers en gebruik van hun netwerken slechts in beperkte mate ter beschikking aan nieuwsorganisaties, terwijl die wel een belangrijke bijdrage leveren aan de inhoud op deze netwerken.

De schaal waarop de grote internetplatforms investeren in bijvoorbeeld data-analyse, kunstmatige intelligentie en robotisering kunnen nationaal opererende journalistieke organisaties niet evenaren. Toch moeten zij ook zelf in kennis over deze technologieën investeren en toepassingen ontwikkelen die aansluiten bij de verwachtingen van hun publiek.

Publieke toepassingen voor nieuwe technologieën

Journalistieke organisaties moeten de kansen grijpen die nieuwe technologieën bieden. Daarbij zouden zij het accent moeten leggen op publieke, in plaats van puur commerciële, toepassingen. Maatschappelijk georiënteerde media moeten zelf over gebruikers- en gebruiksdata kunnen beschikken en actief investeren in publieke algoritmen. Bijvoorbeeld door geautomatiseerde aanbevelingen aan lezers te combineren met eigen redactionele keuzes. Daarbij moeten ze transparant zijn over de manier waarop ze met data omgaan en hun bronnen vermelden.

Op het gebied van innovatie vindt er zowel binnen als tussen beide landen weinig samenwerking plaats. Dit is zonde, want een goede samenwerking kan de slagkracht opleveren die nodig is om ook op termijn onafhankelijke journalistiek te kunnen blijven bedrijven. Dit kan ook bijdragen aan het bestrijden van nepnieuws en het stimuleren van authentieke journalistiek.